Jugendliteratur

Tistù i ditoni verdi, Maurice Druon


L’omu chì punia l’arburi, Jean Giono


Ferdinandu, Munro Leaf


35 chilò di sperenza, Anna Gavalda