Saviezze è malizie di Nasreddine, u scemu chì era saviu – Tome 2, Jihad Darwiche

Cover

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

>>> Download a text


Ministru di u petrollu p.52

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

>>> Download a text


A vergogna p.102

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

>>> Download a text


U turbanu è a scienza p.66

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

>>> Download a text


>>> Learn more

>>> Buy a book on our Website – UMANI Edizione


This book exists in French, you can get it here or at your nearest bookseller.