Saviezze è malizie di Nasreddine, u scemu chì era saviu – Tome 2, Jihad Darwiche

This book exists in French, you can get it here or at your nearest bookseller.

 

Blanket

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

Download a text

Ministru di u petrollu p.52

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

Download a text

A vergogna p.102

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

Download a text

U turbanu è a scienza p.66

Reading Jean-François Bernardini, Tagliu Isulaccia

Download a text

Learn more

Buy a book