Children’s literature

L’omu chì punia l’arburi, Jean Giono


Ferdinandu, Munro Leaf


35 chilò di sperenza, Anna Gavalda