Children’s literature

L’omu chì punia l’arburi, Jean Giono

Ferdinandu, Munro Leaf

35 chilò di sperenza, Anna Gavalda